Home/Projekti/Projekti/Projekat besplatne pravne pomoći u saradnji sa UNHCR-om

Projekat besplatne pravne pomoći u saradnji sa UNHCR-om

Balkanski centar za migracije i humanitarne aktivnosti je od januara do decembra 2008. godine realizovao projekat Pravne pomoći, informisanja i savetovanja IRL u postupku privatizacije na Kosovu i Metohiji. U toku projekta je pružana pravna pomoć za IRL koji su kao radnici društvenih preduzeća sa Kosova imali pravo da učestvuju u postupku privatizacije tih preduzeća. Pravna pomoć je pružana kroz informisanje o statusu preduzeća u privatizaciji, savetovanje u cilju realizacije prava, pribavljanja dokumenata sa Kosova i Metohije kojim se ta prava dokazuju i pisanje žalbi Posebnoj Komori Vrhovnog suda Kosova, Kosovskoj povereničkoj agenciji i Kosovskoj agenciji za privatizaciju. Pružena je pravna pomoć u formi pravnih saveta i informacija za 511 korisnika, pribavljeno je 45 dokumenata i napisane su 292 žalbe ili druge vrste podnesaka Posebnoj Komori Vrhovnog suda Kosova,  Kosovskoj povereničkoj agenciji i Kosovskoj agenciji za privatizaciju.

Projekat je finansirao UNHCR iz sredstava Biroa za populacije, izbeglice i migracije Vlade Sjedinjenih Američkih Država.
2015-12-17T18:02:58+00:00