Home/Projekti/Projekti/Projekat besplatne pravne pomoći u okviru projekta UNDP-a i Ministarstva pravde Republike Srbije

Projekat besplatne pravne pomoći u okviru projekta UNDP-a i Ministarstva pravde Republike Srbije

Balkanski centar za migracije i humanitarne aktivnosti je učestvovao u realizaciji Projekta „Stvaranje efektivnog i održivog sistema za pružanje besplatne pravne pomoći u Republici Srbiji“, koji je Ministarstvo pravde Republike Srbije sprovodilo u saradnji sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj uz finansijsku podršku Agencije za međunarodnu saradnju i razvoj Kraljevine Švedske. Projekat se sastojao od dva ciklusa. U prvom ciklusu projekat je realizovan u partnerstvu sa Gradom Novim Sadom. Oblasti u kojima je pružana pravna pomoć obuhvatale su socijalna i ekonomska prava, radno pravo i oblast porodičnih odnosa. Projekat je sprovođen od septembra 2007. godine do februara 2008. godine. Pravna pomoć je pružena za ukupno 690 korisnika.

U drugom ciklusu projekat je realizovan u partnerstvu sa Gradom Kragujevcem, NVO “Bahtalipe” i Udruženjem paraplegičara i kvadriplegičara “Šumadija”. Pravna pomoć je pružana u oblasti socijalnih i ekonomskih prava i radnog prava. Projekat je sprovođen od aprila do novembra 2008. godine.Pravna pomoć je pružena za ukupno 496 korisnika. Ciljevi projekta su bili istraživanje kapaciteta i uloga razlicitih pružalaca pravne pomoći, ispitivanje različitih mehanizama i načina efikasnog i ekonomičnog upravljanja sistemom pravne pomoći kao i mogućnost sufinansiranja sistema od strane korisnika.
2015-12-17T18:06:02+00:00