Home/Aktuelno Mesecno, Uncategorized/test aktuelno mesecno

test aktuelno mesecno

BCM od 03. 08. 20015. godine pruža pomoć izbeglicama na teritoriji opštine Kanjiža. Projekat je finansiran od strane Katoličke službe za pomoć. Tri prevodioca/info službenika BCM-a  svakodnevno pomažu izbeglicama u komunikaciji sa institucijama na teritoriji opštine (Crveni Krst, Hitna pomoć, Dom zdravlja, Policijska stanica,….). Oni izbeglicama daju sve potrebne informacije na  arapskom i engleskom jeziku. Pored toga lekari angažovani od strane BCM-a tri puta nedeljno borave u Kanjiži u Privremenom centru (Vašarište), sa neophodnom opremom i lekovima i brinu se o zdravstvenom stanju izbeglica.  Pravni savetnici BCM-a, jednom nedeljno izbeglicama daju potrebne pravne savete i informacije.

2015-12-12T09:17:51+00:00