Home/Projekti/Projekti/Ženski info-klub Sremčica

Ženski info-klub Sremčica

Oko 2000 žena, interno raseljena lica sa Kosova i Metohije, koje žive u Sremčici dele sudbinu ove populacije koja je bila prinuđena  da napusti svoje domove i potraži utočište širom Srbije. To konkretno znači suočavanje sa nezaposlenošću, borbom za svakodnevnu egzistenciju, izolacijom  i zaostajanjem u osposobljenosti za uključivanje u  savremene tokove civilnog društva. Cilj projekta je bio da polaznici kroz set predavanja steknu znanja koja će im omogućiti lakši pristup zaposlenju, ravnopravan tretman u društvu, kao i oblike i načine da kroz sisteme društva to ostvare. Ovo se postiglo kroz:

– Set predavanja radi sticanja osnovnih znanja o rukovanju računarima (Word i Excel) kao i korišćenje interneta

– Trening o mogućnostima i uslovima za pokretanje vlastitog biznisa

– Edukacija iz oblasti ostvarivanja ženskih prava, zaštite od nasilja u porodici  i mobinga na radnom mestu

– Ciklus predavanja  o načinu rada nevladinih organizacija radi podsticanja aktivizma u ovoj oblasti kao i interesovanja za međusobno udruživanje u nevladin sektor s ciljem zaštite sopstvenih interesa .

Donator je Katolička služba za pomoć- Catholic Relief Services.

mladenovac2_

 

2017-12-03T14:21:29+00:00