UNICEF – MBC (Kutak za majke i bebe)

Krajem jula BCM je, u saradnji sa UNICEF-om, u Centru za azil u Sjenici otvorio Kutak za majke i bebe. U saradnji sa rukovodstvom Centra za azil odabran je i adaptiran prostor u kojem svakodnevno borave majke sa bebama. Prostor ispunjava sve standarde prema kojima su za bebe obezbeđeni adekvatni higijenski uslovi i nega koja [...]

Projekat besplatne pravne pomoći u saradnji sa Katoličkom službom za pomoć

Balkanski Centar za migracije i humanitarne aktivnosti već 12 godina u kontinuitetu realizuje projekat pružanja besplatne pravne pomoći raseljenim licima sa Kosova i Metohije i izbeglicama iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Projekat finansira Katolička služba za pomoć iz sredstava Biroa za populacije, izbeglice i migracije Vlade Sjedinjenih Američkih Država i iz sopstvenih sredstava. Pored [...]

Projekat MILC

Pomoć migrantima- medicinska zaštita, pravni i prevodilački servis Realizacija projekta pod nazivom MILC (medicinska zaštita, informacije i prevođenje i pravno savetovanje) počela je u avgustu 2015. godine u Kanjiži, mestu na severu Srbije. Tada su izbeglice sa Bliskog istoka na putu prema Zapadnoj Evropi išle preko Srbije prema Mađarskoj. Osim smeštaja, hrane i garderobe, u [...]

Projekat pribavljanja dokumenata u saradnji sa Pravnim centrom iz Podgorice

Balkanski Centar za migracije i humanitarne aktivnosti od 2007. godine u saradnji sa Pravnim centrom iz Podgorice realizuje projekat pribavljanja dokumenata iz izmeštenih matičnih službi za raseljena lica sa KiM koja se nalaze u Crnoj Gori. Pored dokumenata iz izmeštenih matičnih službi pribavljaju se i dokumenta iz MUP-a, Katastra i Poreske uprave. Pribavljena dokumenta su [...]

Ženski info- klub Barajevo

I nakon mnogo godina od dolaska sa KiM u Barajevo žene, interno raseljena lica, suočavaju se sa egzistencijalnim problemima. Nezaposlenost odnosno nedostatak novca uticale su na zaostajanje u osposobljavanju za uključivanje u savremene tokove društva. Cilj projekta je bio da polaznice kroz predavanja steknu znanja koja će im omogućiti lakši pristup zaposlenju, ravnopravan tretman [...]

Ženski info-klub Sremčica

Oko 2000 žena, interno raseljena lica sa Kosova i Metohije, koje žive u Sremčici dele sudbinu ove populacije koja je bila prinuđena  da napusti svoje domove i potraži utočište širom Srbije. To konkretno znači suočavanje sa nezaposlenošću, borbom za svakodnevnu egzistenciju, izolacijom  i zaostajanjem u osposobljenosti za uključivanje u  savremene tokove civilnog društva. Cilj projekta [...]

Ženski info–klub Mladenovac

Mladenovac je jedna od beogradskih opština u kojoj je 1999.godine utočište pronašlo preko 5000 interno raseljenih lica sa Kosova i Metohije koja su bila prinuđena da napuste svoje kuće. Više od polovine ovog broja su žene. I pored vidljivih pomaka, generalno je prisutan problem neravnopravnog položaja žena u društvu u celini. Žene, interno raseljena lica, [...]

Projekat besplatne pravne pomoći u saradnji sa UNHCR-om

Balkanski centar za migracije i humanitarne aktivnosti je od januara do decembra 2008. godine realizovao projekat Pravne pomoći, informisanja i savetovanja IRL u postupku privatizacije na Kosovu i Metohiji. U toku projekta je pružana pravna pomoć za IRL koji su kao radnici društvenih preduzeća sa Kosova imali pravo da učestvuju u postupku privatizacije tih preduzeća. [...]

Osposobljavanje Interno raseljenih lica u Neformalnim kolektivnim centrima za brže integrisanje u civilno društvo

Projekat je realizovan u tri Neformalna kolektivna centra u okolini Beograda. Neformalni kolektivni centri su obično nastajali u napuštenim i neuslovnim fabričkim objektima koji su nekad služili kao privremeni smeštaj za radnike. Prinuđeni da 1999. godine napuste svoje kuće interno raseljena lica su se živeći u izolaciji, bez podrške i pomoći, suočila sa nezaposlenošću i [...]

Projekat besplatne pravne pomoći u okviru projekta UNDP-a i Ministarstva pravde Republike Srbije

Balkanski centar za migracije i humanitarne aktivnosti je učestvovao u realizaciji Projekta „Stvaranje efektivnog i održivog sistema za pružanje besplatne pravne pomoći u Republici Srbiji“, koji je Ministarstvo pravde Republike Srbije sprovodilo u saradnji sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj uz finansijsku podršku Agencije za međunarodnu saradnju i razvoj Kraljevine Švedske. Projekat se sastojao od [...]