Home/Projekti/Projekti/Projekat pribavljanja dokumenata u saradnji sa Pravnim centrom iz Podgorice

Projekat pribavljanja dokumenata u saradnji sa Pravnim centrom iz Podgorice

Balkanski Centar za migracije i humanitarne aktivnosti od 2007. godine u saradnji sa Pravnim centrom iz Podgorice realizuje projekat pribavljanja dokumenata iz izmeštenih matičnih službi za raseljena lica sa KiM koja se nalaze u Crnoj Gori. Pored dokumenata iz izmeštenih matičnih službi pribavljaju se i dokumenta iz MUP-a, Katastra i Poreske uprave. Pribavljena dokumenta su raseljenim licima sa KiM u Crnoj Gori potrebna radi regulisanja njihovog statusa i ostvarivanja prava. U realizaciji ovog projekta uspostavljena je uspešna saradnja sa izmeštenim matičnim službama i drugim organima kod kojih se pribavljaju dokumenti. Do 2015. godine je pribavljeno više od 10 000 dokumenata za raseljena lica sa KiM koja se nalaze u Crnoj Gori.

2015-12-17T17:07:36+00:00