Home/Projekti/Projekti/Projekat MILC

Projekat MILC

Pomoć migrantima- medicinska zaštita, pravni i prevodilački servis

Realizacija projekta pod nazivom MILC (medicinska zaštita, informacije i prevođenje i pravno savetovanje) počela je u avgustu 2015. godine u Kanjiži, mestu na severu Srbije. Tada su izbeglice sa Bliskog istoka na putu prema Zapadnoj Evropi išle preko Srbije prema Mađarskoj. Osim smeštaja, hrane i garderobe, u danima kada je broj izbeglica neprekidno rastao, bilo je neophodno ukloniti jezičku barijeru, olakšati komunikaciju između izbeglica i državnih institucija koje su brinule o njima i obezbediti medicinsku zaštitu. BCM je angažovao prevodioce koji su im 24h bili na raspolaganju. Za nekoliko dana organizovan je i mobilni lekarski tim sa potrebnim lekovima i sanitetskim materijalom koji je pružao lekarsku pomoć u Prihvatnom centru „Vašarište“ u Kanjiži i na „Staroj ciglani“ u Subotici.

Nakon zatvaranja mađarske granice za izbeglice, BCM je primenio isti pristup i u Šidu i okolini. Na granici između Srbije i Hrvatske (Berkasovo- Bapska), kao i na železničkoj stanici u Šidu, prevodioci su 24h u saradnji sa državnim institucijama (Komesarijat za izbeglice i migracije, Policija, Domovi zdravlja), danonoćno pomagali izbeglicama kako bi njihov put kroz Srbiju bio što lakši.

U okviru projekata finansiranih od Catholic Relief Services, zdravstvena zaštita obezbeđena je u Prihvatnom centru Principovac- Šid, u Privremenom centru za registraciju i prihvat migranata u Preševu, u Prihvatnom registracionom centru Bujanovac, u Prihvatnom centru u Vranju i u Beogradu- u Miksalištu i u parku kod Ekonomskog fakulteta.

Stalni medicinski timovi sastavljeni od lekara, medicinskih sestara i prevodilaca svakoga dana, sedam dana u nedelji, pružaju zdravstvenu zaštitu izbeglicama i migrantima u saradnji sa nadležnim Domovima zdravlja na navedenim lokacijama. U Beogradu zdravstvenu zaštitu pruža mobilni tim. Za sve svoje medicinske ekipe koje rade na terenu, BCM obezbeđuje potrebne lekove, sanitetski materijal i medicinsku opremu.

Devet prevodilaca za arapski jezik i osam za farsi rade na obezbeđivanju različitih informacija izbeglicama, pomažu u komunikaciji migranata sa državnim institucijama i drugim organizacijama. Kao i do sada, prevodioci su osim lekarima, na raspolaganju i Komesarijatu za izbeglice i migracije, Policiji, sudovima, zdravstvenim i drugim ustanovama koji brinu o izbeglicama.

Od 01. marta 2017. godine aktivnosti medicinske zaštite se sprovode u okviru projekta EU.

Edukacija i psihosocijalna pomoć migrantima

Od novembra 2016. godine, u okviru projekta SAFERR, BCM obezbeđuje psihološku podršku i edukativne aktivnosti za migrante. U prihvatnim centrima u Vranju, Bujanovcu i Preševu profesorke Balkanskog centra za migracije, uz pomoć prevodilaca, drže časove srpskog jezika za početnike i evropsko-balkanske kulture, dok u zasebnim terminima rade sa decom migrantima koja su uključena u formalno obrazovanje, pomažući im oko domaćih zadataka i što bržeg savladavanja srpskog jezika. U prihvatnim centrima u Šidu (Principovac), Preševu, Bujanovcu i Vranju psiholozi Balkanskog centra su na raspolaganju migrantima za sve njihove probleme.

https://youtu.be/AFEYO_XTFN0

Saradnja sa lokalnim zajednicama

BCM u toku realizacije projekata pomoći migrantima vodi računa i o potrebama lokalnih zajednica na čijim se teritorijama nalaze prihvatni centri.

  • Domu zdravlja Bujanovac kupljen je i instaliran kotao za grejanje jer je ova zdravstvena ustanova na početku zime ostala bez grejanja. Donator za ovu investiciju bio je CRS ( Katločka služba za pomoć)

  • U Domu zdravlja Sjenica adaptirana je zubna ordinacija u kojoj se pružaju stomatološke usluge migrantima i domaćem stanovništvu. Sredstva je donirao IRC (Međunarodni komitet spasa)

  • Svi lekari i medicinske sestre koji su angažovani na pružanju zdravtsvene zaštite su sa područja gde se nalaze prihvatni centri u kojima rade. U pravilu su pre toga bili na birou rada, a zahvaljujući podršci Ministarstva zdravlja Republike Srbije i veoma uspešnoj saradnji sa domovima zdravlja svi su angažovani kroz ove zdravstvene institucije.

2017-12-03T12:59:30+00:00