Home/Projekti/Projekti/Projekat besplatne pravne pomoći u saradnji sa Ambasadom Kraljevine Holandije

Projekat besplatne pravne pomoći u saradnji sa Ambasadom Kraljevine Holandije

Balkanski centar za migracije i humanitarne aktivnosti je od septembra 2004. do septembra 2005. godine realizovao projekat Pravne pomoći za izbeglice iz Bosne i Hercegovine.

U toku projekta je pružena pravna pomoć za izbeglice u postupcima povrata njihove stambene imovine, uglavnom za stanove sa stanarskim pravom u slučajevima gde je postupak povrata bio komplikovaniji i nije bio još uvek okončan, kao i u postupcima za povrat tzv. vojnih stanova. Takođe je pružena pravna pomoć u postupcima za povrat u radno-pravni status, kao i u postupcima za isplatu neisplaćenih penzija. U saradnji sa Arhivom BiH, preuzimane su neuručene odluke CRPC-a i uručivane podnosiocima zahteva u Srbiji.

2015-12-17T18:08:36+00:00