Home/Projekti/Projekat besplatne pravne pomoći u saradnji sa Katoličkom službom za pomoć

Projekat besplatne pravne pomoći u saradnji sa Katoličkom službom za pomoć

Balkanski Centar za migracije i humanitarne aktivnosti već 12 godina u kontinuitetu realizuje projekat pružanja besplatne pravne pomoći raseljenim licima sa Kosova i Metohije i izbeglicama iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Projekat finansira Katolička služba za pomoć iz sredstava Biroa za populacije, izbeglice i migracije Vlade Sjedinjenih Američkih Država i iz sopstvenih sredstava. Pored primarne pravne pomoći izbeglim i raseljenim licima Centar korisnicima pribavlja različite dokumente sa KiM kao što su radne knjižice, svedočanstva o završenom školovanju i drugo.

S obzirom na to da se veliki broj postupaka za ostvarivanje prava vodi u susednim zemljama i na KiM pravnici Centra nisu u mogućnosti da pomognu korisnicima na terenu, a kako korisnik najčešće nije u mogućnosti da priušti pravno zastupanje na terenu, Centar kroz saradnju sa NVO u regionu obezbeđuje pomoć na licu mesta ili daje korisniku precizne instrukcije da sam sebe zastupa pred nadležnim organima u BiH ili Hrvatskoj.

Oblasti u kojima Centar pomaže izbeglim i raseljenim licima su:

  • Pomoć u postupku privatizacije preduzeća na KiM
  • Pomoć u postupku pred Kosovskom agencijom za imovinu
  • Obezbeđivanje dokumenata sa KiM
  • Obezbeđivanje dokumenata iz izmeštenih matičnih službi sa KiM
  • Pomoć u ostvarivanju imovinskih prava u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj
  • Pomoć u postupku ostvarivanja prava na stambeno zbrinjavanje u okviru Regionalnog stambenog programa

U toku 12 godina postojanja ovog projekta Centar je pružio pravnu pomoć za preko 25 000 korisnika koji su prethodno prebivalište imali na teritoriji KiM, BiH i Hrvatske i pribavio preko 5000 dokumenata za korisnike sa KiM.
Rad na ovom projektu je pored ostalog omogućen uspešnom saradnjom NVO u regionu. Centar ima potpisane MOU sa NVO Vasa Prava iz Sarajeva, NVO Pravni Centar iz Podgorice, NVO Justicija iz Prištine kao i izuzetnu saradnju sa NVO Centar za mir, pravne savjete i psihosocijalnu pomoć iz Vukovara, kao i sa svim međunarodnim organizacijama u regionu. Takođe centar uspešno sarađuje sa organima centralne i lokalne vlasti koji se bave istim ili sličnim oblastima.

U okviru Projekta pružanja besplatne pravne pomoći koji BCM realizuje u saradnji sa Katoličkom službom za pomoć, od septembra 2013. godine sprovodi i aktivnosti čiji je glavni cilj podizanje svesti građana o potrebi uvođenja vladavine prava na svim institucionalnim nivoima i u svim sferama života. Naziv ovog dela Projekta je „Pravna pomoć u opštinama”, a realizuje se kroz neposrednu saradnju sa opštinama širom Srbije. Od 2013. godine do 2017. godine 24 opštine su imale učešće, ili trenutno (12) učestvuju u ovom projektu. To su opštine Batočina, Svilajnac, Raška, Nova Crnja, Kraljevo, Rekovac, Kuršumlija, Lapovo, Blace, Sjenica, Preševo, Žitište, Irig, Kula, Sečanj, Aranđelovac, Mionica, Krupanj, Bujanovac, Medveđa, Vrbas, Vršac, Šid i Sremska Mitrovica.

Projekat se realizuje u ciklusima od dve godine. Prve godine na način da BCM angažuje pravnika na pola radnog vremena koji pruža besplatnu pravnu pomoć lokalnom stanovništvu. Nakon prve godine, opština se uključuje na način da plaća drugu polovinu radnog vremena za narednih 12 meseci. Do sada su sve opštine pristale da učestvuju u sufinansiranju projekta, što je najbolji pokazatelj koliko je projekat svrsishodan.

Poseban deo ovog projekta je „Pravna oglasna tabla“ koja sadrži flajere iz 15 različitih oblasti pisanih na pristupačan način. Teme su selektovane na osnovu iskustva naših pravnika kao i opštinskih službi za besplatnu pravnu pomoć koje već dugo neposredno rade sa korisnicima. Pravne oglasne table se nalaze u svim opštinama koje su bile obuhvaćene projektom, na mestima gde građani najčešće dolaze.

2017-12-02T16:47:16+00:00