Home/Projekti/Projekti/Projekat OSCE-a o preprekama u ostvarivanju prava izbeglica iz Hrvarske i BiH u 2006 godini

Projekat OSCE-a o preprekama u ostvarivanju prava izbeglica iz Hrvarske i BiH u 2006 godini

OSCE tokom 2006 i 2007 godine sprovodi regionalni program pravne pomoći “Podrška povratku izbjeglica i interno raseljenih osoba putem pružanja pravne pomoći”. Balkanski centar je jedna od deset organizacija iz regiona koja učestvuje u projektu. Jedan od rezultata projekta je Studija o pristupu pravima i (re) integraciji raseljenih lica u Hrvatskoj, BiH i Srbiji u 2006 godini.
2015-12-17T18:08:08+00:00