Home/Projekti/Projekti/Osposobljavanje Interno raseljenih lica u Neformalnim kolektivnim centrima za brže integrisanje u civilno društvo

Osposobljavanje Interno raseljenih lica u Neformalnim kolektivnim centrima za brže integrisanje u civilno društvo

Projekat je realizovan u tri Neformalna kolektivna centra u okolini Beograda. Neformalni kolektivni centri su obično nastajali u napuštenim i neuslovnim fabričkim objektima koji su nekad služili kao privremeni smeštaj za radnike. Prinuđeni da 1999. godine napuste svoje kuće interno raseljena lica su se živeći u izolaciji, bez podrške i pomoći, suočila sa nezaposlenošću i bez mogućnosti da se dodatnom edukacijom ravnopravno uključe u normalan život. Projekat je imao tri cilja koji su proizašli iz analize potreba  stanovnika neformalnih kolektivnih centara

– Osposobljavanje korisnike da koriste računare i internet mrežu kao jedan od osnovnih uslova za bolju informisanost i dalje samostalno usavršavanje

– Upoznavanje sa mogućnostima, načinom pokretanja i registrovanja vlastite delatnosti s ciljem obezbeđivanja egzistencije,

– Ciklus predavanja o načinu rada nevladinih organizacija radi podsticanja aktivizma u ovoj oblasti kao i interesovanja za međusobnim udruživanjem u nevladin sektor s ciljem zaštite sopstvenih interesa. Višemesečna predavanja o gore navedenim temama su održavana na licu mesta, u kolektivnim centrima, na pristupačan način i u terminima koji su polaznicima najviše odgovarali. U sva tri naselja osnovani su info-klubovi sa kompjuterima i stalnom internet konekcijom. Registrovana je nova nevladina organizacija koja i danas samostalno radi.

Projekat je realizovan tokom 2008. godine, a donator je Katalička služba za pomoć- Catholic Relief Services.
2015-12-17T18:04:38+00:00