Home/Projekti/Projekti/Ženski info–klub Mladenovac

Ženski info–klub Mladenovac

Mladenovac je jedna od beogradskih opština u kojoj je 1999.godine utočište pronašlo preko 5000 interno raseljenih lica sa Kosova i Metohije koja su bila prinuđena da napuste svoje kuće. Više od polovine ovog broja su žene.

I pored vidljivih pomaka, generalno je prisutan problem neravnopravnog položaja žena u društvu u celini. Žene, interno raseljena lica, dugi niz godina žive u izolaciji sa sve manje mogućnosti da se uključe u normalan život.

Cilj projekta bio je da polaznici kroz set predavanja steknu znanja koja će im omogućiti lakši pristup zaposlenju, ravnopravan tretman u društvu kao i oblike i načine da kroz sisteme društva to ostvare. Ovo se postiglo kroz:

– Set predavanja radi sticanja osnovnih znanja o rukovanju računarima (Word i Excel) kao i korišćenje interneta

– Trening o mogućnostima i uslovima za pokretanje vlastitog biznisa

– Edukacija iz oblasti ostvarivanja ženskih prava, zaštite od nasilja u porodici i mobinga na radnom mestu

– Ciklus predavanja o načinu rada nevladinih organizacija radi podsticanja aktivizma u ovoj oblasti kao i interesovanja za međusobnim udruživanjem u nevladin sektor s ciljem zaštite sopstvenih interesa.

Na kraju projekta u Mladenovcu je osnovan i opremljen Ženski info- klub, a učesnice projekta su registrovale vlastitu nevladinu organizaciju koja će se između ostalog baviti pitanjima položaja žena, ali i zaštite starih lica.

Projekat je realizovan tokom 2009. godine. Donator je Internacionalni ženski klub iz Beograda – International Women Club (IWC).

mladenovac1_

 

2017-12-03T14:21:50+00:00