Home/Pravna pomoc za raseljena lica/Informacije o Kosovskoj agenciji za imovinu

Informacije o Kosovskoj agenciji za imovinu

Kosovska agencija za imovinu (KPA) je nadležna da rešava imovinske zahteve koji su nastali zbog okolnosti direktno povezanih ili kao rezultat oružanog sukoba koji se dogodio između 27. februara 1998. i 20. juna 1999. godine. To su:

(a)  Zahtevi za priznavanje vlasništva nad privatnom nepokretnom imovinom uključujući poljoprivrednu i komercijalnu imovinu; i

(b) Zahtevi u vezi sa pravom korišćenja nepokretne imovine uključujući poljoprivrednu i komercijalnu imovinu.

Rok za podnošenje ovih zahteva je istekao 03. 12. 2007. godine. Ukoliko ste podneli zahtev za imovinu i želite proveriti status tog zahteva ili želite proveriti da li je neko drugi podneo    zahtev za imovnu na koju vi polažete pravo.kliknite na http://www.kpaonline.org/.

2017-12-25T15:27:20+00:00