Home/Projekti/Projekti/Ženski info- klub Barajevo

Ženski info- klub Barajevo

I nakon mnogo godina od dolaska sa KiM u Barajevo žene, interno raseljena lica, suočavaju se sa egzistencijalnim problemima. Nezaposlenost odnosno nedostatak novca uticale su na zaostajanje u osposobljavanju za uključivanje u savremene tokove društva.

Cilj projekta je bio da polaznice kroz predavanja steknu znanja koja će im omogućiti lakši pristup zaposlenju, ravnopravan tretman u društvu kao i oblike i načine da kroz sisteme društva to ostvare. Ovo se postiglo kroz:

– Predavanja radi sticanja osnovnih znanja o rukovanju računarima (Word i Excel) kao i korišćenje interneta

– Edukaciju iz oblasti ostvarivanja ženskih prava, zaštite od nasilja u porodici i mobinga na radnom mestu

– Ciklus predavanja usmeren na poboljšavanje sposobnosti za komunikaciju koja doprinosi podizanju samopouzdanja u rešavanju problema počevši od porodičnih pa do hrabrijeg uključivanju u tokove civilnog društva.

Projekat je realizovan u saradnji sa Opštinom Barajevo.

Donator je Ambasada SAD u Beogradu.

barajevo 1                     barajevo 2

 

2017-12-03T14:20:30+00:00