Home/Uncategorized

Zaposleni u Balkanskom centru za migracije i humanitarne aktivnosti

Goran Basta Izvršni direktor Nada Čuljak Banjac Direktor programa Miroslav Drašković Rukovodilac pravne pomoći Marko Milačić Saradnik za administrativno- pravne poslove Bojana Čović Poparic Pravni savetnik Nevena Jevtić Pravni savetnik Zoran Šešelj Finansije

test aktuelno mesecno

BCM od 03. 08. 20015. godine pruža pomoć izbeglicama na teritoriji opštine Kanjiža. Projekat je finansiran od strane Katoličke službe za pomoć. Tri prevodioca/info službenika BCM-a  svakodnevno pomažu izbeglicama u komunikaciji sa institucijama na teritoriji opštine (Crveni Krst, Hitna pomoć, Dom zdravlja, Policijska stanica,....). Oni izbeglicama daju sve potrebne informacije na  arapskom i engleskom jeziku. [...]