Home/Projekti/Projekti

Projekat MILC

Pomoć migrantima- medicinska zaštita, pravni i prevodilački servis Realizacija projekta pod nazivom MILC (medicinska zaštita, informacije i prevođenje i pravno savetovanje) počela je u avgustu 2015. godine u Kanjiži, mestu na severu Srbije. Tada su izbeglice sa Bliskog istoka na putu prema Zapadnoj Evropi išle preko Srbije prema Mađarskoj. Osim smeštaja, hrane i garderobe, u [...]

Projekat pribavljanja dokumenata u saradnji sa Pravnim centrom iz Podgorice

Balkanski Centar za migracije i humanitarne aktivnosti od 2007. godine u saradnji sa Pravnim centrom iz Podgorice realizuje projekat pribavljanja dokumenata iz izmeštenih matičnih službi za raseljena lica sa KiM koja se nalaze u Crnoj Gori. Pored dokumenata iz izmeštenih matičnih službi pribavljaju se i dokumenta iz MUP-a, Katastra i Poreske uprave. Pribavljena dokumenta su [...]

Ženski info- klub Barajevo

I nakon mnogo godina od dolaska sa KiM u Barajevo žene, interno raseljena lica, suočavaju se sa egzistencijalnim problemima. Nezaposlenost odnosno nedostatak novca uticale su na zaostajanje u osposobljavanju za uključivanje u savremene tokove društva. Cilj projekta je bio da polaznice kroz predavanja steknu znanja koja će im omogućiti lakši pristup zaposlenju, ravnopravan tretman [...]

Ženski info-klub Sremčica

Oko 2000 žena, interno raseljena lica sa Kosova i Metohije, koje žive u Sremčici dele sudbinu ove populacije koja je bila prinuđena  da napusti svoje domove i potraži utočište širom Srbije. To konkretno znači suočavanje sa nezaposlenošću, borbom za svakodnevnu egzistenciju, izolacijom  i zaostajanjem u osposobljenosti za uključivanje u  savremene tokove civilnog društva. Cilj projekta [...]

Ženski info–klub Mladenovac

Mladenovac je jedna od beogradskih opština u kojoj je 1999.godine utočište pronašlo preko 5000 interno raseljenih lica sa Kosova i Metohije koja su bila prinuđena da napuste svoje kuće. Više od polovine ovog broja su žene. I pored vidljivih pomaka, generalno je prisutan problem neravnopravnog položaja žena u društvu u celini. Žene, interno raseljena lica, [...]

Projekat besplatne pravne pomoći u saradnji sa UNHCR-om

Balkanski centar za migracije i humanitarne aktivnosti je od januara do decembra 2008. godine realizovao projekat Pravne pomoći, informisanja i savetovanja IRL u postupku privatizacije na Kosovu i Metohiji. U toku projekta je pružana pravna pomoć za IRL koji su kao radnici društvenih preduzeća sa Kosova imali pravo da učestvuju u postupku privatizacije tih preduzeća. [...]

Osposobljavanje Interno raseljenih lica u Neformalnim kolektivnim centrima za brže integrisanje u civilno društvo

Projekat je realizovan u tri Neformalna kolektivna centra u okolini Beograda. Neformalni kolektivni centri su obično nastajali u napuštenim i neuslovnim fabričkim objektima koji su nekad služili kao privremeni smeštaj za radnike. Prinuđeni da 1999. godine napuste svoje kuće interno raseljena lica su se živeći u izolaciji, bez podrške i pomoći, suočila sa nezaposlenošću i [...]

Projekat besplatne pravne pomoći u okviru projekta UNDP-a i Ministarstva pravde Republike Srbije

Balkanski centar za migracije i humanitarne aktivnosti je učestvovao u realizaciji Projekta „Stvaranje efektivnog i održivog sistema za pružanje besplatne pravne pomoći u Republici Srbiji“, koji je Ministarstvo pravde Republike Srbije sprovodilo u saradnji sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj uz finansijsku podršku Agencije za međunarodnu saradnju i razvoj Kraljevine Švedske. Projekat se sastojao od [...]

Pravna oglasna tabla

  „Pravna Oglasna Tabla“ je ploča sa pregradama u kojima stoje leci o različitim temama iz oblasti prava sa kojima se građani najčešće susreću. Cilj projekta je bio da se građanima pomogne da na jednostavan i pristupačan način saznaju za prava koja imaju u slučaju da ostanu bez posla ili se povrede na radu, daju [...]

Projekat OSCE-a o preprekama u ostvarivanju prava izbeglica iz Hrvarske i BiH u 2006 godini

OSCE tokom 2006 i 2007 godine sprovodi regionalni program pravne pomoći "Podrška povratku izbjeglica i interno raseljenih osoba putem pružanja pravne pomoći". Balkanski centar je jedna od deset organizacija iz regiona koja učestvuje u projektu. Jedan od rezultata projekta je Studija o pristupu pravima i (re) integraciji raseljenih lica u Hrvatskoj, BiH i Srbiji u [...]