Home/News/Newsflash

Privatizacija preduzeća na Kosovu i Metohiji

Privatizaciju na Kosovu sprovodi Kosovska Agencija za privatizaciju (PAK). Ova agencija objavljuje privremene i konačne liste radnika koji imaju pravo na deo dobiti od prodaje njihovih preduzeća. U Republici Srbiji liste radnika se objavljuju u dnevnom listu „Danas“. Pravo na podelu 20% od cene koja se postigne prodajom društvenih preduzeća, imaju lica koja se u [...]

Korisni linkovi

Komeserijat za izbeglice Vlade Republike Srbije Kancelarija za  Kosovo i Metohiju Republički fond PIO Srbije Zavod za socijalno osiguranje Srbije Katolička služba za pomoć - Catholic Relief Services - CRS Program za razvoj Organizacije ujedinjenih nacija - UNDP UNHCR Danski savet za izbeglice -DRC