Home/admin

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 25 blog entries.

Pravna oglasna tabla

  „Pravna Oglasna Tabla“ je ploča sa pregradama u kojima stoje leci o različitim temama iz oblasti prava sa kojima se građani najčešće susreću. Cilj projekta je bio da se građanima pomogne da na jednostavan i pristupačan način saznaju za prava koja imaju u slučaju da ostanu bez posla ili se povrede na radu, daju [...]

Projekat OSCE-a o preprekama u ostvarivanju prava izbeglica iz Hrvarske i BiH u 2006 godini

OSCE tokom 2006 i 2007 godine sprovodi regionalni program pravne pomoći "Podrška povratku izbjeglica i interno raseljenih osoba putem pružanja pravne pomoći". Balkanski centar je jedna od deset organizacija iz regiona koja učestvuje u projektu. Jedan od rezultata projekta je Studija o pristupu pravima i (re) integraciji raseljenih lica u Hrvatskoj, BiH i Srbiji u [...]

Projekat besplatne pravne pomoći u saradnji sa Ambasadom Kraljevine Holandije

Balkanski centar za migracije i humanitarne aktivnosti je od septembra 2004. do septembra 2005. godine realizovao projekat Pravne pomoći za izbeglice iz Bosne i Hercegovine. U toku projekta je pružena pravna pomoć za izbeglice u postupcima povrata njihove stambene imovine, uglavnom za stanove sa stanarskim pravom u slučajevima gde je postupak povrata bio komplikovaniji i [...]

Zaposleni u Balkanskom centru za migracije i humanitarne aktivnosti

Goran Basta Izvršni direktor Nada Čuljak Banjac Direktor programa Miroslav Drašković Rukovodilac pravne pomoći Marko Milačić Saradnik za administrativno- pravne poslove Bojana Čović Poparic Pravni savetnik Nevena Jevtić Pravni savetnik Zoran Šešelj Finansije

test 1 aktuelno mesecno

BCM od 03. 08. 20015. godine pruža pomoć izbeglicama na teritoriji opštine Kanjiža. Projekat je finansiran od strane Katoličke službe za pomoć. Tri prevodioca/info službenika BCM-a  svakodnevno pomažu izbeglicama u komunikaciji sa institucijama na teritoriji opštine (Crveni Krst, Hitna pomoć, Dom zdravlja, Policijska stanica,....). Oni izbeglicama daju sve potrebne informacije na  arapskom i engleskom jeziku. [...]

test aktuelno mesecno

BCM od 03. 08. 20015. godine pruža pomoć izbeglicama na teritoriji opštine Kanjiža. Projekat je finansiran od strane Katoličke službe za pomoć. Tri prevodioca/info službenika BCM-a  svakodnevno pomažu izbeglicama u komunikaciji sa institucijama na teritoriji opštine (Crveni Krst, Hitna pomoć, Dom zdravlja, Policijska stanica,....). Oni izbeglicama daju sve potrebne informacije na  arapskom i engleskom jeziku. [...]

Privatizacija na Kosovu – Praksa Posebne Komore Vrhovnog suda Kosova

Privatizacija društvenih preduzeća na Kosovu je započela 2002. godine kada je donesena Uredba br. 2002/12 od 13. 06. 2002. godine kojom je ustanovljena Kosovska Poverenička Agencija (Kosovo Trust Agency - KTA). U maju 2003. godine je raspisan tender za prvu grupu preduzeća. Propisi koji regulišu ovu oblast su menjani više puta, a osnovni akti koji [...]

Aktuelno

BCM od 03. 08. 20015. godine pruža pomoć izbeglicama na teritoriji opštine Kanjiža. Projekat je finansiran od strane Katoličke službe za pomoć. Tri prevodioca/info službenika BCM-a  svakodnevno pomažu izbeglicama u komunikaciji sa institucijama na teritoriji opštine (Crveni Krst, Hitna pomoć, Dom zdravlja, Policijska stanica,....). Oni izbeglicama daju sve potrebne informacije na  arapskom i engleskom jeziku. [...]

Privatizacija preduzeća na Kosovu i Metohiji

Privatizaciju na Kosovu sprovodi Kosovska Agencija za privatizaciju (PAK). Ova agencija objavljuje privremene i konačne liste radnika koji imaju pravo na deo dobiti od prodaje njihovih preduzeća. U Republici Srbiji liste radnika se objavljuju u dnevnom listu „Danas“. Pravo na podelu 20% od cene koja se postigne prodajom društvenih preduzeća, imaju lica koja se u [...]