2017-07-06T10:14:23+00:00

Misija: Pravna pomoć licima pogođenim prisilnim migracijama, zaštita ljudskih prava svih ugroženih kategorija.

Aktuelno

Početkom jula zdravstvena zaštita biće obezbeđena u Privremenom centru za smeštaj tražilaca azila u Sjenici.

Rečnik

Jedan od rezultata edukativnih aktivnosti u prihvatnim centrima u Preševu i Bujanovcu je i rečnik koji sadrži osnovne pojmove na srpskom, arapskom i persijskom jeziku za lakšu svakodnevnu komunikaciju. Namenjen je prvenstveno migrantima, ali i svim državnim institucijama i lokalnim i međunarodnim organizacijama koje svakodnevno brinu o migrantima. Štampan je u 1000 primeraka. Zbog velikog interesovanja svih učesnika u migrantskoj krizi trenutno se radi na obezbeđivanju finansijskih sredstava za štampanje dodatnih primeraka. Zanimljivo je da će priručnik biti preveden i na bugarski jezik ( Caritas Bugarske je zatražio dozvolu da rečnik prevede i na bugarski jezik).

Pravna pomoć za raseljena lica

 • Projekat besplatne pravne pomoći u saradnji sa Katoličkom službom za pomoć

  Balkanski Centar za migracije i humanitarne aktivnosti već 11 godina u kontinuitetu realizuje projekat pružanja besplatne pravne pomoći raseljenim licima sa Kosova i Metohije i izbeglicama iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Projekat finansira Katolička služba za pomoć iz sredstava Biroa za populacije, izbeglice i migracije Vlade Sjedinjenih Američkih Država i iz sopstvenih sredstava. Pored ...

 • Privatizacija na Kosovu – Praksa Posebne Komore Vrhovnog suda Kosova

  Privatizacija društvenih preduzeća na Kosovu je započela 2002. godine kada je donesena Uredba br. 2002/12 od 13. 06. 2002. godine kojom je ustanovljena Kosovska Poverenička Agencija (Kosovo Trust Agency – KTA). U maju 2003. godine je raspisan tender za prvu grupu preduzeća. Propisi koji regulišu ...

 • Informacije o Kosovskoj agenciji za imovinu

  Kosovska agencija za imovinu (KPA) je nadležna da rešava imovinske zahteve koji su nastali zbog okolnosti direktno povezanih ili kao rezultat oružanog sukoba koji se dogodio između 27. februara 1998. i 20. juna 1999. godine. To su:

  (a)  Zahtevi za priznavanje vlasništva nad privatnom nepokretnom imovinom uključujući poljoprivrednu i komercijalnu imovinu; i

  (b) Zahtevi u vezi sa pravom ...

BCM sa migrantima

Od avgusta 2015. godine kada je broj izbeglica sa Bliskog istoka naglo porastao BCM se uključio u pružanje pomoći. Nakon što je prihvatni centar u Kanjiži zatvoren, od oktobra 2015. godine BCM prateći pravce kretanja izbeglica nastavlja pružanje pomoći u Šidu i okolini. Od početka prošle godine iste aktivnosti se realizuju u Preševu, zatim u Bujanovcu, a sada i u Vranju. Prevodioci za arapski i persijski jezik (farsi) svakodnevno rade u pomenutim centrima na pružanju različitih informacija izbeglicama pomažući u komunikaciji sa državnim institucijama i međunarodnim i lokalnim organizacijama civilnog društva. Na ovim lokacijama, u saradnji sa lokalnim Domovima zdravljaobezbeđene su lekarske ekipe koji pružaju zdravstvenu zaštitu migrantima 7 dana u nedelji. Takođe, mobilni tim sastavljen od lekara, prevodilaca i pravnika pruža pomoć izbeglicama i migrantima u Beogradu kada je potrebno. U prihvatnim centrima u Preševu, Bujanovcu i Vranju organizovana je nastava srpskog jezika za decu i odrasle, a u obezbeđena je i psiho-socijalna podrška.