2020-09-10T21:14:49+00:00

Misija: Pravna pomoć licima pogođenim prisilnim migracijama, zaštita ljudskih prava svih ugroženih kategorija.

Aktuelno

Pizza Laganizza osnovana je kao ogranak Balkanskog centra za migracije i humanitarne aktivnosti u okviru projekta koji je u najvećoj meri finansirala Američka ambasada. Značajnu finansijsku podršku pružila je i humanitarna organizacija LDS Charities. Zamišljena je kao prostor u kojem se ljudima pogođenim prisilnim migracijama pruža konkretna mogućnost da vlastitim radom obezbede svoju egzistenciju kroz zaposlenje ili sticanje novih veština.  U prostorima picerije održan je završni ispit i dodela diploma za 13 kandidata, koji su uspešno završili obuku za pica majstore u organizaciji nemačke razvojne agencije GIZ. Veliku podršku u izboru kandidata pružio je Beogradski centar za ljudska prava, kao i UNHCR, koji je ujedno finansirao izradu biznis plana picerije. Za proteklih godinu i po dana priliku za praksu i zaposlenje u piceriji dobilo je 6 korisnika.  Picerija se nalazi u srcu Beograda, u Cetinjskoj 15, gde se može navratiti na prče pice. Pice se mogu naručiti preko aplikacija Glovo i Donesi. Specifične četvrtaste pice iz Pizze Laganizze mogu biti odličan ketering za seminare ili sastanke i divan vid podrške ovom mladom kolektivu.

Rečnik

Jedan od rezultata edukativnih aktivnosti u prihvatnim centrima u Preševu i Bujanovcu je i rečnik koji sadrži osnovne pojmove na srpskom, arapskom i persijskom jeziku za lakšu svakodnevnu komunikaciju. Namenjen je prvenstveno migrantima, ali i svim državnim institucijama i lokalnim i međunarodnim organizacijama koje svakodnevno brinu o migrantima. Štampan je u 1000 primeraka. Zbog velikog interesovanja svih učesnika u migrantskoj krizi trenutno se radi na obezbeđivanju finansijskih sredstava za štampanje dodatnih primeraka. Zanimljivo je da će priručnik biti preveden i na bugarski jezik ( Caritas Bugarske je zatražio dozvolu da rečnik prevede i na bugarski jezik).

Pravna pomoć za raseljena lica

  • Privatizacija na Kosovu – Praksa Posebne Komore Vrhovnog suda Kosova
    Privatizacija društvenih preduzeća na Kosovu je započela 2002. godine kada je donesena Uredba br. 2002/12 od 13. 06. 2002. godine kojom je ustanovljena Kosovska Poverenička Agencija (Kosovo Trust Agency – KTA). U maju 2003. godine je raspisan tender za prvu grupu preduzeća. Propisi koji regulišu ovu oblast su menjani više puta, a osnovni akti koji ...
  • Informacije o Kosovskoj agenciji za imovinu
    Kosovska agencija za imovinu (KPA) je nadležna da rešava imovinske zahteve koji su nastali zbog okolnosti direktno povezanih ili kao rezultat oružanog sukoba koji se dogodio između 27. februara 1998. i 20. juna 1999. godine. To su: (a)  Zahtevi za priznavanje vlasništva nad privatnom nepokretnom imovinom uključujući poljoprivrednu i komercijalnu imovinu; i (b) Zahtevi u vezi sa pravom ...

BCM sa migrantima

Od avgusta 2015. godine kada je broj izbeglica sa Bliskog istoka naglo porastao BCM se uključio u pružanje pomoći (lekari, prevodioci, pravnici). Nakon što je prihvatni centar u Kanjiži zatvoren, od oktobra 2015. godine BCM prateći pravce kretanja izbeglica nastavlja pružanje pomoći u Šidu i okolini. Od početka prošle godine iste aktivnosti se realizuju u Preševu, zatim u Bujanovcu, a sada i u Vranju. Prevodioci za arapski i persijski jezik (farsi) svakodnevno rade u pomenutim centrima na pružanju različitih informacija izbeglicama, pomažući u komunikaciji sa državnim institucijama, međunarodnim i lokalnim organizacijama civilnog društva. Na ovim lokacijama, u saradnji sa lokalnim domovima zdravlja obezbeđene su lekarske ekipe koje pružaju zdravstvenu zaštitu migrantima sedam dana u nedelji. Takođe, mobilni tim sastavljen od lekara, prevodilaca i pravnika pruža pomoć izbeglicama i migrantima u Beogradu kada je potrebno. Polovinom jula 2017. godine, na inicijativu Radne grupe Vlade Republike Srbije koja rukovodi migrantskom krizom, a zahvaljujući razumevanju i finansijskoj podršci CRS-a, zatim IOM-a i EU, zdravstvena zaštita obezbeđena je i u Centru za azil u Sjenici. U prihvatnim centrima u Preševu, Bujanovcu i Vranju organizovana je nastava srpskog jezika za decu i odrasle, a obezbeđena je i psiho-socijalna podrška.
Krajem jula BCM je, u saradnji sa UNICEF-om, u Centru za azil u Sjenici otvorio kutak za majke i bebe. Reč je o prostoru koji je potpuno prilagođen potrebama majki i njihovih beba, kako bi što lakše podnele tešku situaciju u kojoj su se našle. Uz celodnevnu stručnu pomoć patronažnih sestara, obezbeđena je i zdravstvena zaštita lekara- pedijatara i prevodilaca.

Epizoda dokumentarne emisije Radio Beograda 2, posvećena časovima srpskog jezika koje BCM, uz
podršku CRS-a, organizuje u Prihvatnom centru za izbeglice i migrante u Vranju.

Na ovom linku možete pogledati emisiju...