Misija: Pravna pomoć licima pogođenim prisilnim migracijama, zaštita ljudskih prava svih ugroženih kategorija.

 Aktuelno

Od avgusta 2015. godine kada je broj izbeglica sa Bliskog istoka u Srbiji naglo porastao BCM  aktivno učestvuje u pružanju pomoći. Nakon što je prihvatni centar u Kanjiži zatvoren, od oktobra 2015. godine BCM prateći pravce kretanja izbeglica nastavlja pružanje pomoći u Šidu i okolini, od januara 2016. godine iste aktivnosti se realizuju u Preševu, a od oktobra i u Bujanovcu. BCM trenutno ima 8 prevodilaca za arapski jezik i 6 za farsi. Prevodioci rade u Prihvatnom centru Principovac u Šidu, u Privremenom centru za registraciju i prihvat migranata u Preševu i u Prihvatnom registracionom centru Bujanovac na pružanju različitih informacija izbeglicama i pomoći u komunikaciji sa državnim institucijama i drugim organizacijama. Na ovim lokacijama lekari BCM-a pružaju zdravstvenu zaštitu svakog dana, 7 dana u nedelji.  Takođe, mobilni tim BCM-a sastavljen od lekara, prevodilaca i pravnika pruža pomoć izbeglicama i migrantima u Beogradu u parku pored Ekonomskog fakulteta 6 dana u nedelji. Prevodilac BCM-a je svakodnevno prisutan i u Miksalištu.